Zowel ondernemingen als particulieren staan wij bij indien er disputen en / of geschillen ontstaan bij de (erkenning of afwijzing van) aansprakelijkheidsstelling of uitkering na een opgelopen schade. Meer in het bijzonder omvat het verzekeringsrecht dekkingsdisputen, polisuitleg en advisering omtrent aanpassing of vernieuwing van polisvoorwaarden.

Ditzelfde geldt voor dienstverleners die met beroepsaansprakelijkheid te maken krijgen en bedrijven die met product aansprakelijkheid, bedrijfsongevallen en / of werkgeversaansprakelijkheid worden geconfronteerd.