Het personen en familie recht bestaat ondermeer uit het voeren en adviseren omtrent echtscheiding. Wij beseffen dat daarbij grote (emotionele) belangen een rol spelen. Wij hanteren een heldere en overzichtelijke werkwijze om de belangen van de cliŽnt en direct betrokkenen (kinderen) die bij echtscheiding spelen uiteen te zetten. Daarnaast kunnen wij adviseren en optreden in alimentatie (wijzigings) zaken en naturalisatie verzoeken.
 

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding in werking getrede. Het doel van deze Wet is om problemen rond echtscheiding en de omgangsregeling te verminderen. Teneinde dit te bevorderen geldt thans dat ouders verplicht zijn bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Dit betekent dat ouders in een vroeg stadium afspraken met betrekking tot de kinderen dienen te maken. Te behandelen onderwerpen zijn onder meer: afspraken over omgang, zorgverdeling, opvoeding, informatie uitwisseling en de ontwikkeling van de kinderen

Voor het zorgvuldig opstellen van een ouderschapsplan met een duurzaam effect is het raadzaam hulp in te roepen van deskundigen die over opvoedkundige kwaliteiten en juridische kennis dienen te beschikken.

Opvoedkundige kwaliteiten
Om een duurzaam ouderschapsplan op te stellen dient de mediator de nadruk te leggen op het begeleiden van ouders bij het maken van afspraken over de omgang, verdeling van vakanties en feestdagen, dagelijkse zorgverdeling, alimentatie, opvoeding en informatie uitwisseling over de kinderen. Tevens informeert de mediator de ouders over de wijze waarop zij de  scheidingsmelding aan de kinderen over kunnen brengen. Daarom is het zo belangrijk dat de mediator verstand heeft van ontwikkelingsgedrag van kinderen en de daaruit voortvloeiende opvoedingstaken in het bijzonder in scheidingssituaties.  Verder draagt de mediator zorg voor een goede communicatie tussen de ouders waardoor zij nu en in de toekomst "on speaking terms" blijven. De ervaring leert dat na ondertekening van het ouderschapsplan de lucht tussen partijen geklaard wordt waardoor gemakkelijker en sneller overeenstemming bereikt kan worden over de andere aspecten van de echtscheiding.
 

Juridische kwaliteiten

Voor de afwikkeling van de juridische aspecten rondom echtscheiding is het raadzaam een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht. Uiteraard moet de advocaat op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het familie- en jeugdrecht waardoor u optimaal wordt geadviseerd met betrekking tot de navolgende onderwerpen:   

  • echtscheiding en afwikkeling samenlevingscontract;
  • gezag, omgang en ouderschapsplan;
  • kinder- en partneralimentatie;
  • boedelscheiding;
  • verbreking van samenwerkingverbanden, zoals verdeling en waardering van maatschap, vennootschap onder firma, besloten vennootschap;
  • afwikkeling huwelijksvoorwaarden;
  • pensioenverevening;
  • fiscale aspecten van echtscheiding.

 Om tot weloverwogen beslissingen te komen met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen dient de advocaat u te informeren en te adviseren over uw besteedbaar inkomen, privť-vermogen en gemeenschappelijk vermogen. Daarnaast dienen onder meer en in voorkomende gevallen de waarden van vermogensbestanddelen geÔnventariseerd te worden, zoals waarden van koopsompolissen, het eigen vermogen in de echtelijke woning, de waardering van de onderneming van de echtgenoot, en de aanspraak op oudedags- en nabestaandenpensioen.

Indien op alle bovengenoemde onderwerpen tussen partijen overeenstemming is bereikt worden de afspraken door de advocaat vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dat samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding en het ouderschapsplan bij de rechtbank wordt ingediend.