Het kantoor heeft een ruime en brede ervaring in het insolventierecht, zowel bestaande uit het adviseren van bedrijven in problemen, het behandelen van faillissementen als curator en het (mede) leidinggeven aan ondernemingen bij surseances van betalingen (bewindvoerderschap). In dit kader kan vermeld worden dat wij ons ook bezig houden met advisering bij reorganisaties, doorstarten van ondernemingen en fusies / overnames.