Het handelsrecht kenmerkt zich tot het vaststellen, beoordelen en toetsen van (handels) overeenkomsten, alsmede de advisering omtrent de daaruit voortvloeiende geschillen. Deze commerciŽle contracten kunnen liggen op het gebied van handelskoop, agentuur, licentie, franchise of distributie.

Naast schikkingsonderhandelingen en procederen bestaat er ook ervaring en expertise met betrekking tot het voeren van arbitrage procedures.