Wij hebben kennis en ervaring in het voeren van procedures (waaronder (spoed)arbitrages) op het gebied van bouwrecht waarbij ondernemers, zowel aannemers als opdrachtgevers, hun belangen moeten behartigen. Daardoor zijn wij ook in staat om u als adviseur van dienst te zijn, juist om in voorkomende gevallen een procedure te voorkomen of in gunstige zin te beeindigen door middel van een schikking.