advocaat tilburg advocaten tilburg advocatenkantoor tilburg ondernemingsrecht arbeidsrecht handelsrecht bouwrecht verzekeringsrecht insolventierecht aansprakelijkheidsrecht letselschaderecht huurrecht personen en familierecht erfrecht erfdienstbaarheden mediation tilburg paul gerritse juridisch advies vennootschap advies ontslag tilburg advocaat relatiebeding advocaat personeelshandboek advocaat bedrijfsregeling handelsovereenkomst toetsen handelsovereenkomst beoordelen advocaat agentuur advocaat franchise arbitrage procedures advocaat aansprakelijkheidsstelling advocaat doorstarten onderneming advocaat medische ingrepen advocaat bedrijfsruimte beoordelen huurovereenkomsten advocaat nabestaandenpensioen advocaat verbreking samenwerkingsverbanden bewindvoerderschap tilburg elisabeth huijsmans
Bij de gevolgen van letselschade komt (helaas) veel meer kijken dan het genezingsproces. Denkt u bijvoorbeeld aan het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van vergoedingen in verband met de geleden en in de toekomst nog te lijden materiele en immateriele schade.

Wij hebben specialisten in huis die u hierbij kunnen bijstaan. Mocht aansprakelijkheid onverhoopt niet worden erkend of wordt de schade ten onrechte betwist, dan kunnen wij uw belangen in een procedure aan de rechter voorleggen.

De buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van uw advocaat, maken bij de erkenning van de aansprakelijkheid deel uit van uw schade. In beginsel zijn aan onze inzet dus geen kosten voor u verbonden. Indien u een persoonlijk onderhoud wenst, waaraan geen kosten zijn verbonden, wordt u duidelijk gemaakt welke rechten u heeft en wordt u zonder nadere verplichtingen nader geinformeerd.

Voor een advies op maat werken wij samen met gerenommeerde deskundigen op het letselschade recht, zoals een medisch advies buro, een arbeidsreintegratie buro en een rekenkundig buro voor de exacte vaststelling van uw schade.