advocaat tilburg advocaten tilburg advocatenkantoor tilburg ondernemingsrecht arbeidsrecht handelsrecht bouwrecht verzekeringsrecht insolventierecht aansprakelijkheidsrecht letselschaderecht huurrecht personen en familierecht erfrecht erfdienstbaarheden mediation tilburg paul gerritse juridisch advies vennootschap advies ontslag tilburg advocaat relatiebeding advocaat personeelshandboek advocaat bedrijfsregeling handelsovereenkomst toetsen handelsovereenkomst beoordelen advocaat agentuur advocaat franchise arbitrage procedures advocaat aansprakelijkheidsstelling advocaat doorstarten onderneming advocaat medische ingrepen advocaat bedrijfsruimte beoordelen huurovereenkomsten advocaat nabestaandenpensioen advocaat verbreking samenwerkingsverbanden bewindvoerderschap tilburg elisabeth huijsmans
Het aansprakelijkheidsrecht kent een grote verscheidenheid. Een van de onderdelen daarvan betreft personen (letsel) schade in de meest ruime zin van het woord. In dit rechtsgebied treden wij zowel op voor diegenen die met een schade claim worden geconfronteerd als voor diegenen die schade ten gevolge van het handelen of nalaten van een andere partij hebben opgelopen en deze schade op die derde partij wensen te verhalen, zoals schade ten gevolge van verkeersongelukken, medische ingrepen en geweldsmisdrijven.

Als onderdeel uitmakende van ondernemingsrecht treden wij op indien bestuurders of commissarissen aansprakelijk worden gesteld (functionele aansprakelijkheid).