advocaat tilburg advocaten tilburg advocatenkantoor tilburg ondernemingsrecht arbeidsrecht handelsrecht bouwrecht verzekeringsrecht insolventierecht aansprakelijkheidsrecht letselschaderecht huurrecht personen en familierecht erfrecht erfdienstbaarheden mediation tilburg paul gerritse juridisch advies vennootschap advies ontslag tilburg advocaat relatiebeding advocaat personeelshandboek advocaat bedrijfsregeling handelsovereenkomst toetsen handelsovereenkomst beoordelen advocaat agentuur advocaat franchise arbitrage procedures advocaat aansprakelijkheidsstelling advocaat doorstarten onderneming advocaat medische ingrepen advocaat bedrijfsruimte beoordelen huurovereenkomsten advocaat nabestaandenpensioen advocaat verbreking samenwerkingsverbanden bewindvoerderschap tilburg elisabeth huijsmans
De snelheid waarmee het nationale en internationale bedrijfsleven verandert, heeft ook haar weerslag op werknemers. In Europa en meer in het bijzonder in Nederland, genieten werknemers de bescherming van het arbeidsrecht, dat tot ťťn van de strengste in de wereld behoort.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring en diepgaande kennis van het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Hieronder valt het adviseren en procederen omtrent ontslagkwesties, collectief ontslag, concurrentiebeding / relatiebeding, uitzending / detachering, collectieve arbeidsovereenkomsten, Wet op de Ondernemingsraden (WOR), contracten, personeelshandboeken / bedrijfsregelingen en bedrijfsreorganisaties. Bij verkoop en overdracht van bedrijfsactiviteiten zijn wij in staat, naast de ondernemingsrechtelijke aspecten, ook op het gebied van arbeidsrecht problemen vůůr te zijn.

Verder hebben wij een ruime kennis op het gebied van afvloeiingen en advisering omtrent het verweer voeren tegen beŽindigen van arbeidsovereenkomsten (werknemer), dan wel advisering omtrent het beŽindigen van die overeenkomsten (werkgever). Daar waar gewenst adviseren wij over sociale verzekeringen en / of sociale zekerheid.